Tietosuojaseloste 15.6.2018

Luontokauppa kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelystä. Asioidessasi Luontokaupassa, sinun on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Luokittelemme keräämämme tiedot käyttäjän antamiin tietoihin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy (Y-tunnus: 0202203-5)
Itälahdenkatu 22 B
00210 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: 

luontokauppa@sll.fi

Keräämämme tiedot

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksu- ja laskutustiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luotto- ja maksupalvelujen tarjoajilta.

Tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Luontokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen ja -palvelun parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Luontokaupan väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen suostumukseen perustuen.

Tietojen säilytys ja tietoturva

Säilytämme henkilötietoja tietomurroilta ja palvelunestohyökkäyksiltä suojatuilla palvelimilla Suomessa estääksemme asiattomilta pääsyn tietoihin ja turvataksemme tietojen häviämisen, luovuttamisen, siirron tai muun laittoman käsittelemisen.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Säilytämme asiakkaidemme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Luontokaupan järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin. Lainsäädäntö asettaa velvoitteita joidenkin tietojen pidempiaikaiselle tallentamiselle mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Tietojen käsittelijät

Pääsy asiakastietoihin edellyttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja, jotka myönnetään vain Luontokaupan omille työntekijöillä. Henkilökuntamme on opastettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy (Y-tunnus: 0202203-5)
Itälahdenkatu 22 B
00210 Helsinki

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn tulevaisuudessa milloin tahansa. 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:
luontokauppa@sll.fi.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).

Tietojen käytön rajoittaminen

Luontokauppa on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Luontokauppaa poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, pois lukien tiedot, joita lainsäädäntö vaatii säilyttämään erikseen määritellyn ajan.

Tietojen siirtäminen toisiin järjestelmiin ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Laskutus- ja tilaustietoja voidaan siirtää verkkokaupasta toisiin järjestelmään siltä osin kuin se on välttämätöntä, esimerkiksi verkkolaskujen muodostamiseksi tai Luonnonkalentereiden kestotilausten ylläpitämiseksi. 

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneillemme, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Uutiskirjeemme tilaamalla hyväksyt sähköpostiosoitteesai luovuttamisen EU:n ulkopuolelle. Käyttämämme uutiskirjeohjelmistomme yksityisyydensuojasta on saatavana lisätietoa osoitteessa www.mailchimp.com. Voit milloin tahansa perua uutiskirjeen tilaamisen joko uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Evästeiden käyttö

Luontokauppa käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa rajoitetun ajan ja niiden poistaminen on mahdollista erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. 

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Tietosuojaselosteen muutosehdot

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen tiedotamme verkkosivuillamme ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.